KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINDA İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ: BORSA İSTANBUL ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Çiğdem Baskıcı

Özet


Etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı ve kurumsal yönetim anlayışının işletmede yerleşmiş olması, işletmenin devamlılığı için gerekli faktörlerdendir. Çalışmada; ortaya çıkışları, amaçları ve işleyişleri konusunda ortak noktalara sahip olan bu iki yaklaşım arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla Borsa İstanbul’a kayıtlı 368 şirkete anket uygulanmış ve bunlardan 156’sı analiz edilmeye uygun bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar kurumsal yönetim uygulamaları ile iç kontrol sistemi arasında güçlü pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu ilişki doğrultusunda, kurumsal yönetim anlayışının başarılı olabilmesi işletmelerde yönetici ve çalışanlar tarafından etkin bir kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesine bağlıdır.

http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2015.11.25.508


Tam Metin: PDF